top of page

Avellaner

​​​​​​​​​​​​​​​Estadis fenològics de l'Avellaner

Document que mostra els diferents estadis fenològics de les inflorescències i els borrons vegetatius de l'avellaner al llarg de l'any.

Fitxa Diabló de l'avellaner

Fitxa realitzada per part del Serveis de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.

Caracterització de les explotacions amb cultiu d'avellaner a Catalunya

Documentació sobre la xerrada realitzada a la 4rta jornada nacional de l'Avellana per part dels Tècnics del Departament d'Agricultura.

Característiques i comportament de les varietats d'avellaner a Catalunya

Documentació sobre la xerrada realitzada a la 4rta jornada nacional de l'Avellana per part dels Investigadors de l'IRTA-Mas Bové.

Fauna auxiliar de la fruita seca.

Publicació realitzada per part dels Serveis de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.

Video sobre el Diabló de l'alzina (Curculio glandium)

El video mostra imatges sobre el vol, la picada i la còpula d'aquest insecte que sovint també trobem a l'avellaner junt amb el Diabló de l'avellaner (Curculio nucum).

bottom of page