top of page

Altres

Guia de Gestió Integrada de Plagues dels Cítrics

Document publicat pel MAGRAMA i elaborat amb el consens dels diferents Serveis de Sanitat Vegetal, Universitats, Centres d'Investigació i Tècnics.

Guia de Gestió Integrada de Plagues de la Fruita de Llavor

Document publicat pel MAGRAMA  i elaborat amb el consens dels diferents Serveis de Sanitat Vegetal, Universitats, Centres d'Investigació i Tècnics.

Tríptic informatiu: Pagesos contra el foc

Informació referent a mesures d'autoprotecció, mesures preventives i calendari d'autoritzacions.

bottom of page