top of page

Vinya

Estadis fenològics de la Vinya 

Document que mostra els diferents estadis fenològics de la Vinya al llarg de l'any.

Fitxa Mildiu de la vinya (Plasmopara vinicola)

Publicació realitzada per part dels Serveis de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.

Fitxa Cuc del raïm (Lobesia botrana)

Publicació realitzada per part del Serveis Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.

Fitxa Cendrosa de la vinya (Uncinula necator)

Publicació realitzada per part del Serveis Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.

bottom of page