top of page

Decret Ús sostenible productes fitosanitaris

El 15 de setembre de 2012 es va publicar al BOE el Reial Decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. S’estableixen unes mesures a aplicar a totes les activitats fitosanitàries, tant en l’àmbit agrari com en altres àmbits (Ús no agrari, àmbit domèstic,...). Els aspectes més rellevants de la citada norma es poden resumir en els següents 12 punts:

01

Pla d'Acció Nacional

El Ministeri d’Agricultura ha aprovat un Pla d’Acció Nacional amb l’objectiu de reduir els riscos i els efectes de la utilització de productes fitosanitaris i el foment de la gestió integrada de plagues, que passa a ser obligatòria en l’àmbit professional.

02

Guies de gestió

Des del Ministeri d’Agricultura s’editaran unes Guies de gestió integrada de plagues per als diferents cultius amb les pràctiques i recomanacions per a dur a terme.

03

Quadern

A partir de l’ 1 de gener  de 2013, cada explotació agrària ha de  mantenir actualitzat un quadern amb el registre de tractaments fitosanitaris amb la informació especificada al Decret per a tots els cultius de l’explotació.

04

Tècnic Assessor

A partir de l’1 de gener de 2014 les explotacions (excepte aquelles que el Ministeri d’Agricultura considera de baixa utilització de plaguicides) hauran de contar amb un assessor en Gestió Integrada de Plagues.

05

Carnet d'aplicador

Serà obligatòria la formació tant per a usuaris professionals com per a venedors de productes fitosanitaris. Cal haver realitzat el curs d’aplicador de productes fitosanitaris i disposar del carnet.

06

Venda de productes fitosanitaris

Es regula la venta de productes fitosanitaris per a ús professional, que sols podran ser adquirits pels  titulars de carnet d’aplicador. Totes les operacions de venta hauran de quedar registrades.

 

07

Aplicacions aèries

Es prohibeixen les aplicacions aèries excepte en casos especificats al Decret.

08

Medi aquàtic

S’estableixen mesures per a la protecció del medi aquàtic, l’aigua potable i les zones específiques.

09

Emmagatzematge i gestió dels envasos

Es regula la manipulació i emmagatzemament dels productes fitosanitaris pels usuaris, així com dels envasos i les seves restes.

10

Registre

Es crea el Registre Oficial de Productors i Operadors  (ROPO) en el que s’hi hauran d’inscriure les empreses relacionades amb la fabricació i venda de productes fitosanitaris, les empreses de tractaments, els assessors i els usuaris professionals.

11

Altres usos

​S’estableixen mesures per a l’ús dels productes fitosanitaris en àmbits diferents de la producció agraria.

12

Inspeccions equips d'aplicació

Es publica el Decret 1702/2011 pel qual abans del 16 de novembre de 2016 tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris (amb capacitat superior als 100 litres) hauran de passar una inspecció per part d’una estació d’inspecció tècnica d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

Documentació:

Més informació:

Per a més informació podeu consultar amb els tècnics de l'ADV, posar-se en contacte amb el Departament d'Agricultura o visitar la pàgina web:     www.gencat.cat/agricultura

bottom of page