top of page

Que fem?

L'aspiració de l'ADV és donar suport i assessorar els pagesos/es en tots els àmbits que afecten la gestió diària de les seves explotacions, és per això que els tècnics desenvolupen tasques diverses per tal de permetre oferir aquest servei integral.
El principal conreu, com el propi nom de l'agrupació indica, és l'avellaner, si bé amb el temps la superfície inscrita dedicada als conreus de l'olivera, ametller, noguer i vinya ha anat creixent i actualment oferim assessorament en tots aquests cultius.
L'agrupació assessora a pagesos/ses i a les cooperatives amb els següents serveis:
1. Serveis d'auditoria i certificació
L'adopció de distintius i sistemes de producció ajuden a millorar la qualitat i crear un valor afegit i models de gestió agrícola respectuosos amb el medi.
Treballem amb els nostres socis amb diversos segells de qualitat (PI, PAE,...)
2. Col·laboració amb el DARP
L'ADV fa de lligam entre els pagesos/es i les seccions tècniques de l'Administració; això permet l'intercanvi d'idees, necessitats, noves aplicacions i tecnologies.
3. Serveis d'Assessoria
- Control de plagues i malalties
- Racionalització de l'ús de fitosanitaris, adobs i reg
- Bones pràctiques agràries 
- Gestió i interpretació d'analítiques
- Disseny de plantacions i varietats
- Gestió de maquinària i tractaments
- Resolució qüestions amb l'administració (DUN, ajuts,...)
- Quaderns de camp, d'elaboració, protocols, APPCC, traçabilitat, plans d'adobat
4. Servei d'Avisos Fitosanitaris
Junt amb d'altres ADV i els serveis tècnics de Sanitat vegetal del DARP, podem oferir el servei d'avisos als socis i cooperatives mitjançant sms, e-mail, cartelleres o pregons.
5. Serveis de Consulta
Els tècnics atenen els socis vía línia de telèfon mòbil, de dilluns a divendres, i segueixen uns itineraris setmanals que permeten que els socis puguin trobar-los en els dies i hores assignats per a cada zona.
6. Servei d'activitats formatives
L'agrupació organitza i participa en jornades de formació, transferència i assajos d'eficàcia de productes i varietats.
Temes relacionats amb les inquietuds del sector.
7. Servei ITEAF
​L'agrupació facilita als socis la informació necessària per a inspeccionar els equips d'aplicació tal i com estableix la norma sobre ús sostenible dels productes fitosanitaris.
bottom of page