top of page

La producció integrada és pot definir com un sistema agrícola de producció d'aliments que es basa en mètodes respectuosos amb el medi ambient i amb la salut humana, amb l'objectiu d'obtenir productes d'alta qualitat, minimitzar l'ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus.

La producció integrada permet la utilització de productes agroquímics de síntesi (adobs, pesticides,...), si bé aquesta utilització està restringida a l'ús d'unes determinades matèries autoritzades que, prèviament, s'han definit en les Normes Tècniques específiques de producció per a cada cultiu. Aquest sistema també combina la utilització de mètodes de lluita biològica per al control de les plagues amb la utilització de les tècniques tradicionals basades en la utilització de productes agroquímics.


 

Producció Integrada

Aquest sistema obliga els productors/es a justificar qualsevol actuació que facin a la seva explotació. Per exemple, abans de fer una aplicació fitosanitària cal assegurar-se que realment l’insecte o el patogen que s’ha de combatre es troba en nivells que poden resultar perjudicials. També a l’hora d'adobar les plantacions cal disposar d’una anàlisi del sòl i foliar, per ajustar al màxim el tipus i la dosi del fertilitzant que cal aportar. A més, cal enregistrar cronològicament totes les operacions i productes que s'han utilitzat per a l’obtenció de cada producte al Quadern d’Explotació, oferint d’aquesta manera una garantia al consumidor del compliment de tots els requisits que exigeix aquest sistema de producció.  

Per al consumidor la producció integrada suposa la possibilitat d'adquirir un producte d'alta qualitat garantida, que permet un seguiment acurat de la seva traçabilitat, és a dir, un seguiment del producte des del seu origen fins a la seva comercialització al consumidor.

Vídeo explicatiu sobre la Producció Integrada a Catalunya
bottom of page