top of page

Maquinària

Video divulgatiu sobre el maneig i manteniment del tractor i màquines motrius.

Elaborat i editat per part del Centre de Formació i Estudis Agrorurals (CFEA).

Video divulgatiu sobre el taller d'una explotació agrària.

Elaborat i editat per part del Centre de Formació i Estudis Agrorurals (CFEA).

bottom of page